KURZ OCHRANY OSOB - SOG Defence

Vybraní jedinci odjíždějí na kurz ochrany

osob k nejlepším v tomto oboru.

Mezi bývalé členy nejlepší speciální jednotky ČR SOG

( útvar speciálních operací) Výcvik proběhl ve výcvikovém

středisku této skupiny.