PŘÁNÍ

VŠEM PŘEJI KRÁSNÉ A POHODOVÉ VÁNOČNÍ SVÁTKY

A DO NOVÉHO ROKU,

ABY BYL JEŠTĚ LEPŠÍ NEŽ SI PŘEJETE.